Bijzonder bezoek! Een filmploeg uit Taiwan
07-07-2017


Een filmploeg van een Taiwanese televisiezender is deze week op bezoek bij Arduin. Zij maken een reportage over verschillende onderwerpen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij was er met name aandacht voor het zo zelfstandig mogelijk leven van mensen met een beperking en voor het thema seksualiteit. Onder andere onze collega’s Linsey Schrier en Jos van Loon zijn door de filmploeg geïnterviewd. Ook zijn ze op bezoek geweest bij enkele cliënten van Arduin, in hun woningen en op het werk. In september of oktober zal de uitzending in Taiwan plaatsvinden. Mooi om te zien dat er internationaal belangstelling is voor de manier waarop wij in Zeeland de zorg voor mensen met een beperking vormgeven!